Pustynia Błędowska

Wyjątkowe na skalę Europy miejsce, gdzie występują bardzo rozległe śródlądowe obszary z luźnymi piaskami. Unikat przyrodniczy znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a jego powierzchnia wynosi 32 km2. Obszar posiada dwa punkty widokowe - w Kluczach, gdzie znajdują się także punkty dowodzenia niemieckich wojsk z czasów II wojny światowej, a także w Chechle, na Dąbrówce, z którego można podziwiać panoramę Pustyni Błędowskiej.
2010-08-02_12-07-31-553638_580x386.jpg
ogrodzieniec.jpg

Zamek w Ogrodzieńcu (Podzamcze)

Najpiękniejszy i największy zamek Jury Krakowsko-Częstochowskiej, którego ruiny udostępnione są do zwiedzania. Oprócz wielu atrakcji dla zwiedzających w postaci licznych komnat i muzeów warto zobaczyć otaczające warownię skałki, na które można się wspinać.

Zamek Bobolice

To niedawno odbudowany, średniowieczny zamek udostępniony dla turystów w postaci muzeum. XIV wieczna warownia była niegdyś elementem systemu obronnego Jury, chroniącego zachodniej granicy królestwa. Położona w pięknej scenerii budowla powróciła do stanu z lat swojej największej świetności, a razem z nią wielu turystów odwiedzających codziennie zamek.

bobolice.jpg
mirow.jpg

Zamek w Mirowie

Romantyczna warownia, która znajduje się nieopodal zamku w Bobolicach.  Jeden z najstarszych, usytuowany w pięknej okolicy, posiada charakterystyczny gotycki kształt. Z zamkiem związane są liczne legendy, które opowiadają o braciach władających sąsiadującymi budynkami.

Ojcowski Park Narodowy

Ojców wraz z atrakcjami znajduje się w bardzo malowniczej, objętej ochroną narodową części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów znajduje się tutaj ogromna ilość atrakcji turystycznych. Do najbardziej rozpoznawalnych z nich należą:
 • malowniczy Zamek w Ojcowie,
 • muzeum przyrodnicze poświęcone Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu,
 • Kapliczka na Wodzie,
 • piękny renesansowy Zamek Pieskowa Skała z wyjątkowym ogrodem,
 • zabytkowe młyny,
 • liczne groty i jaskinie, m.in. Łokietka, Ciemna,
 • okrańce krasowe charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a wśród nich Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska,
 • Źródełko Miłości.
ojcow.jpg
smolen.jpg

Zamek Smoleń

Znajduje się w nieopodal Pilicy. Głównym elementem XIV-wiecznej warowni jest 16 metrowa średniowieczna cylindryczna wieża, która niedawno została odnowiona i udostępniona do zwiedzania zupełnie za darmo.

Zamek w Siewierzu

Dziś udostępniona do zwiedzania ruina, niegdyś dawny zamek biskupów. Turyści mogą zwiedzić otaczające warownię mury, wieżę bramną i zrekonstruowany barbakan. Budynek to także centrum kulturalno-rozrywkowe.

siewierz.jpg
rabsztyn.jpg

Zamek Rabsztyn

To kolejna XIV-wieczna budowla na liście największych atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na turystów czeka tu niewielka ekspozycja poświęcona historii zamku, repliki średniowiecznych broni i uzbrojenia oraz kamienne detale architektoniczne. W górnej części warowni znajduje się wieża zwieńczona tarasem widokowym. Organizowane są tutaj także Turnieje Rycerskie.

Ostańce skalne

Stanowią najbardziej rozpoznawalny element krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Białe skały wapienne często tworzą atrakcje wspinaczkowe, m.in. Skały Kroczyckie i Podlesickie, Rzędkowickie oraz Dolinki Krakowskie. Niektóre z obiektów zostały wypłukane przez wodę, czemu zawdzięczają swoje charakterystyczne kształty:
 • Okiennik Wielki w Skarżycach o kształcie z otworem przypominającym otwór okienny,
 • Maczuga Herkulesa,
 • Góra Zborów, przy której udostępniono do zwiedzania Jaskinię Głęboką,
 • Skałki Mirowskie to ciąg ostańców skalnych pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach.
okiennik.jpg
grota.jpg

Jaskinie i groty

Chętnie eksploatowanym elementem Jury Krakowsko-Częstochowskiej są tutejsze jaskinie i groty. Największe skupiska znajdują się w okolicach Ojcowa i Olsztyna. Warto zwiedzić:
 • Grotę Łokietka w Ojcowie, w której niegdyś skrywał się Łokietek,
 • Jaskinię Ciemną w Ojcowie, której atmosfera pozwala na powrót do średniowiecza - ze względu na brak oświetlenia elektrycznego zwiedza się ją ze świeczką w ręku,
 • Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach, w której kręcono sceny dla filmu “Ogniem i Mieczem”,
 • Jaskinia Wieczchowska z najdłuższą trasą turystyczną na Jurze,
 • Jaskinia Mamutowa w Wierzchowiu z trasami wspinaczkowymi.

Szlaki turystyczne

Jura Krakowsko-Częstochowska jest obfita w liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz konne. Wśród najchętniej uczęszczanych, najdłuższych szlaków wymienia się:
 • Czerwony Szlak Orlich Gniazd - 163,9 km,
 • Niebieski Szlak Warowni Jurajskich - 154 km,
 • Czerwony Szlak Rowerowy Orlich Gniazd - 188,3 km,
 • Pomarańczowy Transjurajski Szlak Konny - 204 km,
 • Żółty Szlak Dolinek Jurajskich,
 • Żółty szlak Zamonitu.
szlaki.jpg
birow.jpg

Inne atrakcje

Innymi atrakcjami, które z roku na rok zaskakują kolejnych klientów, są warte zwiedzenia:
 • Stary Młyn (Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach) należący do Szlaku Zabytków Techniki,
 • Gród na Górze Birów w Ogrodzieńcu (Podzamczu), w którym można zasmakować realiów średniowiecznego życia,
 • Park Ogrodzieniec - rozrywkowy park dla całej rodziny,
 • Park Miniatur Ogrodzieniec z miniaturami zamków jurajskich,
 • Park Linowy w Ogrodzieńcu (Podzamczu),
 • Park Kolejowy w Ogrodzieńcu,
 • trasy i stoki narciarskie,
 • Park Miniatur Zamków Jurajskich w Piasku,
 • Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie.